Kringla visualiserat

Hur ser en samling på över 7 miljoner kulturobjekt och föremål ut?

Kringla tillgängligör en växande samling av föremål och kulturobjekt från svenska museum och andra kulturarvsinstitutioner. Detta projekt försöker synligöra och tillgängligöra omfånget av denna datamängd genom interaktiva visualiseringar. De resulterande vyerna är experimentella representationer av information relaterad till platser, nyckelord, institutioner och tid.

 

Bakgrund

Visualiseringarna skapades inom Riksantikvarieämbetets utvärdering av generösa användargränssnitt. Generösa användargränssnitt är ett komplement till webbgränssnitt såsom textsök som ofta dominerar inom ABMK-sektorn. Prototypen fockuserar på metadata. Webbsidan är baserad på Deutsche Digitale Bibliothek visualized skapat av Potsdam University of Applied Sciences och Deutsche Digitale Bibliothek.

FAQ

Hur är visualiseringarna relaterade till metadata fälten på Kringla.nu?
Visualiseringarna är baserade på data från K-samsök, denna data kan innhålla mer information än den som är synlig på Kringla. Ibland har Kringla inget gränsnitt för en specik typ av filter men filtret slår ändå igenom i resultatet.

Varför skiljer sig antalet objekt i visualiseringarna från antalet objekt på Kringla?
Visualiseringarna är baserade på statiska datautag och dessa kan bli utdaterade.

Varför skiljer sig antalet objekt åt från visualisering till visualisering?
De olika visualiseringarna ställer olika krav på den underliggande datan, som ett resultat kvalificerar olika objekt till olika visualiseringar.